حضور ماموران گشت ارشاد جشنواره فیلم فجر /تصاویر

هفتمین روز جشنواره‌ی فیلم فجر در کاخ جشنواره فیلم فجر در برج میلاد و با حضور گشت ارشاد همراه بود.

 

گشت ارشاد درکنار جشنواره فیلم فجر

گشت ارشاد درکنار جشنواره فیلم فجر

 گشت ارشاد درکنار جشنواره فیلم فجر

گشت ارشاد درکنار جشنواره فیلم فجر