حضور همسر سپهر حیدری در تمرینات فوتبال /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:رئیس آکادمی تخصصی فوتبال قرمزپوشان سپهر در کنار همسر خود به شاگردانش درس فوتبال می دهد.سپهر حیدری پس از اتمام دوران بازی خود، یک آکادمی تخصصی فوتبال زده و نام آن را قرمزپوشان سپهر گذاشته که در آن از فوتبالیست های بین 15 تا 23 سال پذیرش می کند.جالب است که در عکس هایی که او در صفحه اجتماعی خود منتشر می کند نشان می دهد که همراه با همسرش به شاگردان خود آموزش فوتبال می دهد.

حضور همسر سپهر حیدری در تمرینات فوتبال /تصاویر

همسر سپهر حیدری در حال تمرین به بازیکنان

حضور همسر سپهر حیدری در تمرینات فوتبال /تصاویر

همسر سپهر حیدری در آکادمی فوتبال