حلقه ازدواج بنیامین بهادری /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: بنیامین بهادری عکس های جدیدی از خودش منتشر کرده است که در یکی از آنها حلقه ازدواجش دیده می شود و به نظر می رسد یکی از دیالوگ های مربوط به فیلم را در کف دستش یادداشت کرده تا فراموش نکند!

♥♥♥

دستم اگر كه رو بشه
دلم بى آبرو بشه
راز مگو .. بگو بشه

 

حلقه ازدواج بنیامین بهادری /عکس

عکس جدید بنیامین بهادری