حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:تصاویر بازیگران در حمایت از انجمن كودكان ايدز را مشاهده می کنید.

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

بهاره کیان افشار
حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

نوید محمدزاده

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

باران کوثری

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

امیر جدیدی

 حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

مینا ساداتی

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

بابک حمیدیان

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

آناهیتا همتی

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

سروش صحت

حمایت بازیگران معروف از كودكان مبتلا به ايدز /تصاویر

آزاده صمدی