خداحافظی شیلا خداداد از دنیای مجازی

پرتال اجتماعی واکنش:شیلا خداداد بازیگر با اشتراک متنی در صفحه شخصی اینستاگرام از دنیای مجازی خداحافظی کرد.شیلا جان اولین نفر نیستی که خداحافظی میکنی، آخرین نفر هم نخواهی بود. نکته اش این است که همه این عزیزانِ خداحافظی کرده آخرین پست خود را همین چند ساعت پیش گذاشته اند!

خداحافظی شیلا خداداد از دنیای مجازی

شیلا خداداد

خداحافظی شیلا خداداد از دنیای مجازی