خودروی میلیاردی وحید طالب لو /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تصویر زیر در این روزهای برفی هنگام ورود وحید طالب لو به کمپ استقلال و پیش از تمرین این تیم گرفته شده است.

 

خودروی وحید طالب لو

خودروی وحید طالب لو