خودروی ۸ میلیاردی در خرمشهر /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تصویر زیر مربوط به ورود یک دستگاه فراری 458 اسپایدر به گمرک خرمشهر است که گفته می‌شود این خودرو در ایران ارزشی معادل 8 میلیارد تومان دارد.

خودروی ۸ میلیاردی در خرمشهر /عکس