خودرو‌های کلاسیک و قدیمی در شیراز /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:خودروهای کلاسیک و قدیمی شیراز روز سه شنبه در بلوار چمران این شهر به نمایش گذاشته شدند.

Snapshot_2016-01-02_131535

Snapshot_2016-01-02_131553

Snapshot_2016-01-02_131608

Snapshot_2016-01-02_131623

Snapshot_2016-01-02_131641

Snapshot_2016-01-02_131658

Snapshot_2016-01-02_131714

Snapshot_2016-01-02_131730

Snapshot_2016-01-02_131744