دختری که بعد از دو قرن به دنیا آمد /تصاویر

یک خانواده  انگلیسی که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون تنها فرزند پسر در آن ها بدنیا آمده است در اتفاقی جالب و نادر به تازگی صاحب یک فرزند دختر شدند.

آخرین بار در زمان امپراتوری ناپلئون بناپارت فرانسوی در سال ۱۸۰۹ در این خانواده یک دختر بدنیا آمده بود.

بررسی ها نشان داده است، گاهی اوقات نوعی جهش ژنتیکی می تواند باعث تغییر کروموزوم ها و تولید کوروموزم بیشتر شود که در نتیجه در این حالت فقط فرزند پسر بدنیا می آید.

سرانجام این خانواده صاحب یک نوزاد دختر شده و از بابت بدنیا آمدن او بسیار شاد و خوشحال هستند. پدر ۳۳ ساله و مادر ۲۶ ساله این نوزاد صاحب سه فرزند پسر دیگر نیز هستند.

دختری که بعد از دو قرن بالاخره به دنیا آمد!! +تصاویر

دختری که بعد از دو قرن بالاخره به دنیا آمد!! +تصاویر

دختری که بعد از دو قرن بالاخره به دنیا آمد!! +تصاویر

ممتاز نیوز