دختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: بعضی شغلها ویژه مردان است و انجام آن توسط خانم ها استثناست.

در این میان اما دخترانی هستند که ماجراجویانه هنجار شکنی می کنند و کارهایی انجام می دهند که کلمه “استثنا” برایشان با مسمی می شود.

آزاده شمس بانوی جوان ایرانی است که یک شغل کاملا متفاوت-البته برای خانم ها- را برگزیده، او راننده تریلی اسکانیاست و با علاقه فراوان مشغول به کار است.

تصاویری از او را مشاهده می کنید.

دختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویر

دختری که راننده کامیون است

دختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویر
دختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویر

دختری که راننده کامیون است

دختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویردختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویر

دختری که راننده کامیون است

دختر جوانی که راننده تریلی اسکانیاست /تصاویر