دختر قربانی اسیدپاشی مدل شد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: رشما کوریشی (Reshma Quereshi) دختر 19 ساله هندی که در سال 2014 با اسید سولفوریک مورد حمله چند مهاجم قرار گرفت و چشم چپ خود را از دست داد در هفته مد نیویورک شرکت کرد.

دختر قربانی اسیدپاشی مدل شد /تصاویر

دختر قربانی اسیدپاشی

دختر قربانی اسیدپاشی مدل شد /تصاویر

دختر قربانی اسیدپاشی مدل شد /تصاویر

دختر قربانی اسیدپاشی مدل شد /تصاویر

دختر قربانی اسیدپاشی مدل شد /تصاویر
دختر قربانی اسیدپاشی