دختر معلول نقاشی علی دایی را کشید /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:فاطمه حمامى طرحی از علی دایی را نقاشی کرد.فاطمه حمامى که با معلولیت 85 درصدی روبروست، طرحی از علی دایی را نقاشی کرد. او اهل سفیدشهر کاشان است.

دختر معلول نقاشی علی دایی را کشید /عکس