دیدار تیم‌های فوتبال پیشکسوتان و هنرمندان /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:دیدار تیم های ستارگان فوتبال و هنر و پیشکسوتان مشهدی با نتیجه هشت بر پنج به نفع تیم ستارگان فوتبال و هنر به پایان رسید.این دیدار به منظور کمک به بیماران برگزار شد.

Snapshot_2016-01-11_101639

Snapshot_2016-01-11_101833

Snapshot_2016-01-11_101852

Snapshot_2016-01-11_101911

Snapshot_2016-01-11_101930

Snapshot_2016-01-11_101716

Snapshot_2016-01-11_101743

Snapshot_2016-01-11_101656

Snapshot_2016-01-11_101806