رقابت جدید بچه پولدارها /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تعدادی از صفحات متعلق به افراد مرفه و پولدار  پایتخت، با انتشار تصاویر مربوط به سرعت سنج اتومبیل خود، دیگران را به این رقابت دعوت می کنند.

.
رقابت جدید بچه پولدارها /عکس