رنگ موی جالب فلور نظری /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: فلور نظری موهایش را این رنگی کرد و از آنجایی که به عمق فاجعه کاملاً واقف بود و واکنش های مردم همیشه در صحنه را پیش بینی می‌کرد، این پست آموزنده را گذاشت تا دست پیش بگیرد و علناً گفت که این چیز ها به مردم ربطی ندارد!
رنگ موی جالب فلور نظری /عکس