روشن کردن شمع به یاد سربازان جان باخته

روشن کردن شمع به یاد سربازان جان باخته
 پرتال اجتماعی واکنش:مردم نی ریز به یاد سربازان كشته شده در سانحه رانندگی در محل حادثه شمع روشن كردند.