روش عجیب برای تنبیه راننده /عکس

پورتال خبری واکنش: راننده برزیلی که خودرو را در محل اختصاصی معلولین متوقف کرده بود ، بعد از بازگشت با صحنه رنگ آمیزی کامل و نشان معلولین برروی خودرو خود مواجه شد.

 

روش برزیلی تنبیه راننده متخلف