ریش‌های عجیبی که به تازگی مد شده‌اند /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:طی یک سال اخیر برخی از جوانان کشور تنها به دلیل مد بودن ریش های خود را بلند می کنند.

ریش های عجیب

در بسیاری از ادیان و مذاهب، ریش بخش جدایی ناپذیر هویت یک مرد محسوب می شود. در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد. در برخی مذاهب مسیحیت مردان با تراشیدن و یا نتراشیدن ریش وضعیت تاهل خود را نشان می دهند.در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند با تصاویر دیدنی از پرتال اجتماعی واکنش همراه باشید.

ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند

 ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند

 ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند

 در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد

 ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند

در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت

 ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند

 ریش های عجیبی که به تازگی مد شده اند

در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند