زنان مدل در پاکستان /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:این روزها مد وطراحی لباس تبدیل به صنعتی پر سود و پرطرفدار درسراسر دنیا شده است وعلاقه مندان زیادی در سراسر جهان اخبار مربوط به این صنعت رابا دقت پیگیری می کنندوافراد زیادی در رابطه با این صنعت پرطرفدار در حال فعالیت هستندو اشتغال زایی می کنند.با وجود اینکه بسیاری از کشورهای آسیایی بامشکلات متعددی همچون مسائل اقتصادی و سیاسی دست وپنجه نرم می کنند اما بسیاری ازفعالیت ها و تفریح های این کشورها تعطیل نشده است.
پاکستان کشوری در جنوب غربی آسیا است که در زمینه معرفی پوشاک محلی و سنتی خود فعالیت گسترده ای دارد وبه طور منظم به وسیله اسپانسرهای اروپایی و آمریکایی هفته های مد را برگزار می کند.
لاهور یکی از شهرهای بزرگ پاکستان برگزار کننده بسیاری از فستیوال های هنری در زمینه پوشاک و مدگرایی استو طراحان معروف زیادی در این شهر زندگی می کنند.

WQQS

4fzlg7bkarcyux3srs1w

fmo7m4jkhgok2v1rz491

jxpyx8if1kt1ej9m1tjf

hzo9wk2hk24n6s3has6v

tn21cov3h1og15lphnxx