زنـــــــــــده ترین کشورهــــــــــای دنیا 2015

بر اساس آخرین آمار(MERCER) کیفیت سطح زندگی در شهرهای مختلف دنیا ،پایتخت اتریش –وین- جایگاه نخست را از آن خود کرد.

در این مطالعات 230 کشور مورد بررسی قرار گرفتند.

 

زوریخ سوئیس

در جایگاه دوم این فهرست زوریخ-سوئیس – قرار دارد

جایگاه سوم: آوکلند،نیوزیلند

جایگاه چهارم:مونیخ،آلمان

جایگاه پنجم:ونکوور،کانادا

جایگاه ششم: دوسلدورف،آلمان

جایگاه هفتم:فرانکفورت،آلمان

جایگاه هشتم:ژنو،سوئیس

جایگاه نهم:کپنهاگ،دانمارک

جایگاه دهم:سیدنی،استرالیا

وین،اتریش

آوکلند،نیوزیلند

بر اساس این آمار کشورهای غرب اروپا،ثبات شغلی بیشتری دارند.

10 شهر فهرست زیر دارای پایین ترین کیفیت سطح زندگی در دنیا هستند:

جایگاه اول: بغداد،عراق

جایگاه دوم: بانگی،پایتخت کشور جمهوری آفریقای مرکزی

جایگاه سوم:پورتو پرنس،هائیتی

جایگاه چهارم:خرطوم،سودان

جایگاه پنجم:انجامنا،چاد

جایگاه ششم:صنعا،یمن

جایگاه هفتم:برازاویل،جمهوری کنگو

جایگاه هشتم:کینشاسا،جمهوری دموکراتیک کنگو

جایگاه نهم:کوناکری،گینه

جایگاه دهم: نواکشوت،موریتانی