زن چادری بر روی تشک کشتی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:زنی که با چادر به تشک کشتی آمد

Snapshot_2015-12-27_115649
مادر قهرمان  کشتی روی تشک

 جابر صادق زاده با پیروزی برابر عبدالله قمی در دیدار نهایی وزن به اضافه 90 کیلوگرم کشتی پهلوانی قهرمانی کشور، برای دومین مرتبه صاحب بازوبند پهلونی شد.

Snapshot_2015-12-27_115704

Snapshot_2015-12-27_115723
قهرمانی جابر صادق زاده

Snapshot_2015-12-27_115740