زیباترین مانکن‌های ایرانی در جشنواره لباس روسیه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: زیباترین مانکن‌های ایران در جشنواره بین‌المللی لباس اسلامی در قازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه

زیباترین مانکن‌های ایرانی در جشنواره لباس روسیه /تصاویر

مانکن های ایرانی

زیباترین مانکن‌های ایرانی در جشنواره لباس روسیه /تصاویر

مانکن های ایرانی

زیباترین مانکن‌های ایرانی در جشنواره لباس روسیه /تصاویر