سرنوشت یک ازدواج نافرجام در کنار خیابان /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:کوزه منقوش به عکس عروس و داماد کنار سطل زباله شهری

سرنوشت یک ازدواج نافرجام در کنار خیابان /عکس