سلفی‌ای که به قیمت جان تمام میشود /عکس

واکنشسلفی که شاید با کوچکترین اشتباه به قیمت جان تمام شود در فضای مجازی منتشر شده است. با بالاگرفتن تب سلفی؛ این روزها با انواع و اقسام مدلهای مختلف روبه رو هستیم.  یکی از انواع آن گرفتن سلفی در کنار کوسه های آب های استرالیا است.

 

سلفی ای که با کوچکترین اشتباه به قیمت جان تمام میشود

 سلفی ای که با کوچکترین اشتباه به قیمت جان تمام میشود