سلفی جالب یک فیل‌ /عکس

فیلی در جزیره تایلند دوربین یک جهانگرد را با خرطوم خود گرفت و عکس سلفی انداخت.
باشگاه خبرنگاران: فیلی در جزیره تایلند دوربین یک جهانگرد را با خرطوم خود گرفت و عکس سلفی انداخت.به گزارش سی ان ان، فیلی در جزیره تایلند دوربین عکاسی یک جهانگرد را با خرطوم خود گرفت و عکس سلفی انداخت. این نوع عکس برداری فیل در دنیای مجازی با نام “الفی” نیز شناخته شده است.

.