سلفی جدید شهرام قائدی در اتاق گریم /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:شهرام قائدی با انتشار عکس زیر نوشت:

صبح باروني خودمون وصبح نميدونم چه وضعيتي خودتون بخير و شادي رفقاااا ،،،همين الان يهويي همراه با مهيار و پويا مجريان گريم ناردون class= صبح باروني خودمون وصبح نميدونم چه وضعيتي خودتون بخير و شادي رفقاااا ،،،همين الان يهويي همراه با مهيار و پويا مجريان گريم ناردون

 سلفی جدید بازیگر معروف در اتاق گریم

شهرام قائدی در اتاق گریم