سلفی سردار آزمون با خانواده اش در روسیه /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: به نظر می رسد بعد از آنکه مادر سردار آزمونبرای تنها نماندن سردار به روسیه رفت حالا نوبت به سایر اعضای خانواده رسیده است که به نوبه خود سردار را از تنهایی نجات دهند.

 سلفی سردار آزمون با خانواده اش در روسیه

سردار آزمون با خانواده اش