سلفی نفیسه روشن با یک ببر /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: نمایی از جدیدترین حضور نفیسه روشن در اپیزودِ مستندِ BBC LIFE.
سلفی نفیسه روشن با یک ببر /عکس