سَنَدهای اینستاگرامی از بچه های خرابکار /تصاویر

“آنا مک فارلین” اهل “سالت لیک سیتی” ،یوتا-آمریکا- تصمیم گرفت تا تصاویر خرابکارترین بچه ها را در صفحه خود منتشر کند.

پدر و مادران زیادی از سراسر دنیا تصاویری از شیطنت های خرابکارانه کودکان خود برای او فرستادند تا به نمایش درآید.

این صفحه دنبال کنندگان زیادی دارد و آنا با دید طنزی که به این قضیه دارد و والدین را تشویق می کند تا داستانهای جالب شیطنت های کودکان خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام

شیطنت کودکان در اینستاگرام