شغل دو نوجوان در تخت جمشید /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:علي اصغر و محمد رضا دو پسر سيزده و يازده ساله مرودشتي كه به دليل از كار افتادگي و بي كاري پدر در تخت جمشيد به دود كردن اسپند مشغول هستند.در امد روزانه انها تقريبا ده هزار تومان است.

113222