شهناز پهلوی اولین فرزند محمدرضا شاه /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:شهناز پهلوی متولد سال ۱۳۱۹ است. او با اردشیر زاهدی و پس از وی با خسرو جهانبانی ازدواج کرد. شهناز پهلوی که پس از انقلاب ساکن سوئیس شد، در آذر سال ۹۲ از دولت قاهره، تابعیت مصری گرفت.عکسی از شهناز پهلوی، اولین فرزند محمدرضا شاه از همسر اولش، فوزیه که «تاریخ ایرانی» برای اولین بار منتشر می‌کند. در آذر سال ۹۲ از دولت قاهره، تابعیت مصری گرفت. پس از طلاق پدر و مادرش، نام میدان «فوزیه» در تهران به «شهناز» تغییر کرد.

شهناز پهلوی اولین فرزند محمدرضا شاه /عکس