شهید مدافع حرم سوار بر بی ام دبلیو /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:محمد مشلب از اهالی شهر نبطیه لبنان که در دفاع از حرم بانوی صبر به شهادت رسید.شهید مدافع حرم احمد محمد مشلب از اهالی شهر نبطیه لبنان بود که در دفاع از حرم بانوی صبر به شهادت رسید.

 شهید مدافع حرم بی ام دبلیو سوار

 شهید مدافع حرم بی ام دبلیو سوار

 شهید مدافع حرم بی ام دبلیو سوار