شوخی ترسناک صدام با همسرش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: صدام حسین در کنار همسرش ساجده در سال 1960

•••
شوخی ترسناک صدام با همسرش /عکس
عکس قدیمی صدام حسین