صخره نوردی توسط دختر ایرانی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:عادت ندارد پایش را روی زمین سفت بگذارد. مدام در حال صعود و بالا رفتن است. زهره عبدالله خانی، دختر 31 ساله ایرانی از همان اول کودکی به همراه پدر و مادرش کوهپیمایی را به صورت تفننی شروع کرد. همه چیز عادی ادامه داشت تا اینکه در 18 سالگی تصمیم می گیرد به صورت حرفه ای ورزش کند.

عبدالله خانی سال 82 علی رغم میل مربی اش، صخره نوردی را شروع می کند و دو سال بعد رقبایش را کنار می زند و اولین مدال کشوری اش را دور گردن می اندازد. زهره از سال 89 مسیرش را به سمت سرما تغییر می دهد و به دختر یخی ایران معروف می شود.

1

2

3

4

5

6