طوطی افسرده خود را کچل کرد /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: طوطی ها جز آن دسته حیواناتی هستند که نارحتی ، استرس و افسردگی خود را کاملا نشان می دهند. طوطی کاکلی هم از این قاعده مستثنی نیست.
طوطی کاکلی هم از این قاعده مستثنی نیست. این طوطی به علت ناراحتی و افسردگی دست به کندن پر های خود زده تا جایی که دیگر هیچ بال و پری برای خود باقی نگذاشته است!

689711_376

689712_931

689713_577