طولانی‌ترین صف سلفی در دنیا /تصاویر

پورتال خبری واکنشگینس طولانی‌ترین صف سلفی دنیا را به نام الجی ثبت کرد.

طولانی‌ترین صف سلفی دنیا

 طولانی‌ترین صف سلفی دنیا