عکس تاسف‌بار از مصرف مواد در مترو تهران

پرتال اجتماعی واکنش:تصویری از مصرف مواد مخدر در مترو در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.  مصرف مواد مخدر در مترو، اگر تا به امروز تنها شنیده بودید حالا می توانید آن را ببینید.

عکس تاسف‌بار از مصرف مواد در مترو تهران