جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:سال نوی چینی از مهم‌ترین تعطیلات سنتی مردم چین است. گاهشماری چینی، گاهشماری ترکیبی شمسی-قمری است.سال نوی چینی از مهم‌ترین تعطیلات سنتی مردم چین است. گاهشماری چینی، گاهشماری ترکیبی شمسی-قمری است. مراسم جشن آغاز سال نو چینی در حوزه علمیه جامعه المصطفی گرگان برگزار شد.

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

جشن آغاز سال نو چینی

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

 آغاز سال نو چینی

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

تصاویری از دختران طلبه چینی

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

عکس جشن آغاز سال نو چینی

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

طلبه های چینی در ایران

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

تعطیلات سنتی مردم چین

جشن سال نو چینی در حوزه علمیه /تصاویر

مراسم جشن آغاز سال نو چینی