عکس زمستانی بهرام رادان

پرتال اجتماعی واکنش: بهرام رادان با یک تیم مجهز عکاسی راهی دیزین شد، لباس های چرمی اش را پوشید و این عکس ها را گرفت.

عکس زمستانی بهرام رادان

عکس بهرام رادان