عکس زیبای سید حسن خمینی و پسرانش در اصفهان

پرتال اجتماعی واکنش: عکس زیبای سید حسن خمینی و پسران عزیزش در نمایی زیبا از سی و سه پل اصفهان.
عکس زیبای سید حسن خمینی و پسرانش در اصفهان