عکس زیبا از دختر رضا صادقی

پرتال اجتماعی واکنش: رضا صادقی با انتشار متنی زیبا به همراه عکس دخترش صفحه شخصی اش را بروز کرد.

*****

دخترم :
قدم كه بر ميدارى نگاه كن به زير پاهات ، كه جاى پاهات محكم باشه و مطمئن ..

نگاهت رو به دور دست خيره كن اما حواست به راه باشه كه گاهى انتخاب راه مقصدت و دور و نزديك ميكنه ، ساده باش اما ساده لوح نه كه قانون جهان براى ساده لوح حكم رنج دائم بريده ..

خطا كه كردى ميفهمى كى صفت خدارو داره براى بخشندگى و كى صفت شيطان براى ملامت ، تو روزى مادر ميشى و براى اون روزهـا هميشه عاشق بمون و عاشقى رو تمرين كن گوشه دلم ..

هـيچكس و هـيچ جيز پناه و نگهـدارت نيست جز اونى كه خالق قلب تو هست پس دخيلت و به ضريح دلت ببند و حاجتت رو از صاحب دل بگير نه خرافات …
عاقل كه باشى حالت بهتره و جهانت ارامتر پس به عقلت بيشتر غذا بده تا دهانت …

چشم هات و صادق نگه دار كه مجبور نشى قسم بخورى تا باورت كنن …
اونايي كه ندارن و دوست داشته باش كه روز ندارى دوست داشتنى باشى دخترم … خدارو. وست داشته باش فقط چون دوست داره …
عاشقتم دخترم

 

عکس دختر رضا صادقی

عکس دختر رضا صادقی