عکس های جالب و دیدنی از همستر

پرتال اجتماعی واکنش: مطمئنا یکی از بامزه ترین حیوان خانگی همستر ها هستند. عکس های جالب از شیطنت های همستر ها برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

همستر عاشق!

همستر عاشق!

همستر خجالتی!

همستر خجالتی!

لبخند از نوع همستری!

لبخند از نوع همستری!

همستر شکمو!

همستر شکمو!

به دندان کوچک همستر نگاه کنید و البته چهره خنده دارش!

به دندان کوچک همستر نگاه کنید و البته چهره خنده دارش!

خوابیدن بامزه همستر

خوابیدن بامزه همستر

فرار کردن پس از شیطنت!

فرار کردن پس از شیطنت!