فال حافظ رئیس‌جمهور در شب یلدا /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به رسم تاریخی شب یلدا در این سرزمین کهن تفأل به حافظ زد و دو بیت از آن را در توئیتر خود منتشر کرد که در زیر می خوانیم.

***دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود
تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود
چل سال رنج و غصه کشیدیم وعاقبت
تدبیرما به دست شراب دوساله بود***

فال حافظ رئیس‌جمهور در شب یلدا /عکس