فراری ۸ میلیاردی پلاک ملی در ایران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:تنها فراری 458 ایتالیایی پلاک ملی در ایران که می گویند 8.5 میلیارد قیمت دارد و قیمتش در جهان حدود 250 هزار دلار است.

فراری ۸ میلیاردی پلاک ملی در ایران /عکس