فرار از ترافیک با استفاده از دوچرخه ۴ متری /تصاویر

یک مرد کوبایی ایده ابتکاری جدیدی برای فرار از ترافیک مناطق جنوبی شهر هاوانا پایتخت کوبا معرفی کرده است.

“فلیکس گویرولا” مرد کوبایی پنجاه ساله دوچرخه ‌هایی با ارتفاع چهار متر ساخته است و از آنها برای رهایی از ترافیک خیابان‌های شلوغ جنوب “هاوانا” پایتخت کوبا و دیدن مناظر استفاده می‌کند.

فرار از ترافیک با استفاده از دوچرخه 4 متری

فرار از ترافیک با استفاده از دوچرخه 4 متری