فشن شو اسلامی بانوان فلسطینی /تصاویر

پرتال خبری واکنش: همزمان با هفته “لباس سنتی و میراث فرهنگی” فلسطین در این کشور، فشن شوی اسلامی برگزار شدمراسم سالانه “فشن شوی اسلامی” با حضور طراحان و مدل‌های فلسطینی در این کشور برگزار شد.همزمان با هفته “لباس سنتی و میراث فرهنگی” فلسطین در این کشور، فشن شوی اسلامی برگزار شد. در این فشن شو که با حضور طراحان و مدل‎های فلسطینی در کرانه باختری و در شهر “جنین” برگزار شد لباس های سنتی و بومی این منطقه در کنار طرح های جدید به نمایش درآمد.

فشن شو اسلامی بانوان فلسطینی /تصاویر

فشن شوی اسلامی با حضور طراحان و مدل‎های فلسطینی در کرانه باختری

فشن شو اسلامی بانوان فلسطینی /تصاویر

فشن شو اسلامی بانوان فلسطینی /تصاویر

فشن شوی اسلامی با حضور طراحان و مدل‎های فلسطینی

فشن شو اسلامی بانوان فلسطینی /تصاویر

فشن شوی اسلامی

فشن شو اسلامی بانوان فلسطینی /تصاویر

فشن شوی اسلامی با حضور طراحان و مدل‎های فلسطینی