فلوت زنی دختر بهاره رهنما /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: ابراز احساسات بهاره رهنما از فلوت زنی دخترش در یک گروه موسیقی. این عکس می‌تواند مصداقی خوبی برای واژه ذوق مرگ باشد.
فلوت زنی دختر بهاره رهنما /عکس