فوران آتش‌فشان‌ از فضا /تصاویر

طبیعت رازهای مخصوص به خود را دارد. آتش‌فشان یکی از بلایای طبیعی است، اما به خودی خود زیبایی‌های خاصی هم دارد. البته اگر انسان در نزدیکی فوران یک کوه آتش‌فشانی نباشد، می‌توان از زیبایی آن لذت برد.

به گزارش فرادید به نقل سی ان ان، در خلال فوران یک کوه آتش‌فشانی، گدازه، خاکستر و گازهای گوناگون از دهانه کوه به بیرون پرتاب می‌شود. تنفس در چنین شرایطی بسیار دشوار است، اما از فاصله دور زیبا به نظر می‌رسد. در ادامه تصاویری را از فوران آتش‌فشان البته از نمایی بسیار دور مشاهده خواهید کرد.

.
کوه آتش‌فشانی مانام در پاپوا گینه نو که در 16 ژوئن 2010 فوران کرد. ناسا این تصویر را گرفته است.

کوه آتش‌فشانی مانام در پاپوا گینه نو که در 16 ژوئن 2010 فوران کرد. ناسا این تصویر را گرفته است.
.
زمین بین دو کوه آتش‌فشانی بارداربونگا و آسکیا در ایسلند دهن باز کرده و گدازه و گاز گرم از آن خارج می‌شود – 6 سپتامبر 2014

زمین بین دو کوه آتش‌فشانی بارداربونگا و آسکیا در ایسلند دهن باز کرده و گدازه و گاز گرم از آن خارج می‌شود – 6 سپتامبر 2014
.