قاتل ستایش قریشی در دادگاه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:قاتل ستایش قریشی در جلسه امروز دادستان تهران با قضات دادسرای امور جنایی و سرقت به تشریح نحوه قتل این دختر 6 ساله پرداخت.علاوه بر متهم پرونده قتل ستایش قریشی، متهم دو پرونده دیگر که از تبعه افغان بودند و جرم آن‌ها تعرض و قتل بود نیز در این جلسه به بیان نحوه ارتکاب جرائم خود پرداختند.

قاتل ستایش قریشی در دادگاه /تصاویر

قاتل ستایش قریشی در دادگاه /تصاویر

قاتل ستایش قریشی در دادگاه /تصاویر

قاتل ستایش قریشی در دادگاه /تصاویر