قالیچه پرنده جدیدترین آپشن عروسی /فیلم

پرتال اجتماعی واکنش: در حرکتی جالب از سوی یکی از مجالس تشریفات به تجملات مراسم عروسی قالیچه پرنده هم اضافه شده است.